Maatschappelijk verantwoord ondernemen

GZ OFFICEXPERIENCE, PEOPLE, PLANET, PROFIT

Elke dag zetten onze medewerkers zich met volle energie in voor al onze relaties. Samen met hen werken we als GZ OfficeXperience aan een schone en veilige omgeving. Vanuit de cultuur van een Zaanse onderneming hebben we een stevig fundament van respect en aandacht voor onze omgeving. Bijdragen aan het milieu, aan diversiteit en aan gezondheid zien we niet als verplichtingen, maar als kansen.

Met dit stuurdocument geven we inzicht in waar we staan en de stappen die we zetten om ons ook op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen continu te verbeteren. We werken aan ons milieu-, arbo- en MVO-beleid en dat doen we volgens de richtlijnen zoals omschreven in ISO 26000 alsmede volgens de milieu- en kwaliteitseisen die wij aan ons zelf stellen in onze eigen kwaliteitsdocumenten. Uitgangspunt is dat er altijd ruimte blijft voor verbetering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vooral denken aan morgen, aan de toekomst. Een gezonde financiële situatie is uiteraard de basis voor het waarborgen van de continuïteit van onze onderneming. Bij het ondernemen hebben wij echter de focus op onze medewerkers, onze omgeving en de mensen die met onze producten werken.

GZ OfficeXperience; gericht op People & Planet.

Wout van Laar
Directeur GZ OfficeXperience