Policy Terms & Conditions

Al onze transacties geschieden onder de novaka-condities zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder depotnummer 106/2010 
en bij de KvK te Amsterdam onder nummer 40532827. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden of opvragen via info@gz.nl.